Riddarfjärden in Stockholm
Cafe close to City Hall, viewing Riddarfjärden
Cafe utanför Stadshuset, vy mot Riddarfjärden


Copyright Leif Spångberg, Stockholm, 1964-2005, www.stockholmiana.com