COPYRIGHT

updated 11 February 2005

Allt material på www-sidor under www.stockholmiana.com administration är skyddat av både Internationell och Svensk lag om upphovsrätt

Fotografer och författare har upphovsrätten till sina egna alster.

Vid eventuellt "lånande" av material kommer rättsliga åtgärder att vidtagas. Ett flertal skadeståndskrav har drivits igenom, bl.a. mot stora industri-koncerner, inblandade inom räls o skepps byggeri !!

Om Du/Ni önskar använda någon bild, kontakta oss för information, prisuppgifter etc. Priset är naturligtvis beroende på användningen, men ett normalpris är cirka 150 - 200 Euros.


All material published on www-documents under www.stockholmiana.com administration are protected by Swedish and International Copyright Laws.

If you wish to use any of my material, always send me a request first. The price is depending on what kind of paper/magazine etc. the photo is placed in. The average price is approx 150 - 200 Euros.


E-MAIL

Copyright Leif Spångberg, Stockholm. 1964-2005
www.stockholmiana.com